Wasiliana Nasi

Tafadhali Tumia Fomu Ifuatayo Kuwasiliana nasi Shule Ya Sekondari Kibaha

Mawasiliano Ya Ziada

Shule ya Sekondari Kibaha
Kiaha
S.L.P 30053 Kibaha
Kibaha.
Nukushi : +2222
Simu : +255
Barua pepe : admin@kec.go.tz
Tovuti : www.kec.go.tz


Anuani za Shule ya Sekindari Kibaha
Tumbi Kibaha
S.L.P 30054 Kibaha
Kibaha.
Nukushi : +255
Simu : +255
Barua pepe : kec@kec.or.tz
Tovuti : www.kec.or.tz


Chuo cha Maafisa Tabibu Kibaha
Tumbi Kibaha
S.L.P 30041 Kibaha
Kibaha.
Nukushi : +255
Simu : +255
Barua pepe : kec@kec.or.tz
Tovuti : www.kec.or.tz