Shule Ya Sekondari Kibaha - Matokeo Ya Mitihani

2015

No. Jina La Darasa Muhula Wa Kwanza Muhula Wa Pili
1 form one NIL Pakua Hapa
1 form three NIL Pakua Hapa