CHUO CHA AFYA NA SAYANSI SHIRIKISHI KIBAHA (CHASSKI).

Chuo cha Afya na Sayansi Shirikishi Kibaha (CHASSKI)  , kilianza mwaka 1996. Mwanzoni  kabisa chuo, kilianza kama Chuo cha Waganga Wasaidizi Vijijini, kwa idadi ya wanachuo  20-25. Wahitimu wa kwanza 21 walimaliza mwaka 1971.  kiliendelea kutoa mafunzo ya elimu ya uganga kwa ustadi mkubwa ambapo kila mwaka wahitimu 120 wa fani ya maafisa tabibu  walihitimu.  Mwezi Agosti 2015 Chuo kilipandishwa hadhi  na kuwa Chuo cha Afya na Sayansi Shirikishi Kibaha (CHASSKI) ambapo fani za Uuguzi ,Maabara na Madawa zimeongezwa  na hivyo kuongeza hadhi ya Chuo hiki .

Taasisi inadhamiria  kujenga mazingira mazuri ya kufundishia na kujifunzia ambayo yatawawezesha wanafunzi kupata maarifa na ujuzi muhimu kwa mazoezi ya huduma za afya usikivu na mahitaji ya jamii.

Malengo
• kuwapa wanafunzi  maarifa sahihi, ujuzi na tabia inayohitajika kwa huduma bora za afya pamoja na mazoezi.
• Kujenga uwezo wa wanafunzi ili waweze kuwa na uwezo wa kutambua matatizo ya afya na kutoa kinga na tiba ya afya katika jamii.

Maadili
Msingi wetu maadili ni:
• Taaluma
• Uadilifu
• Maisha ya muda mrefu kujifunza na ya juu kufanikisha.

Maombi kwa ajili ya wanafunzi wetu mpya ni kupitia NACTE  http://www.nacte.go.tz