Wasiliana NasiChuo cha Maafisa Tabibu Kibaha
  • Tumbi Kibaha S.L.P 30054 Kibaha
  • 255
  • Namba Ya Bila Malipo
  • kec@kec.or.tz
Anuani za Shule ya Sekindari Kibaha
  • Tumbi Kibaha S.L.P 30054 Kibaha
  • 255
  • Namba Ya Bila Malipo
  • kec@kec.or.tz
Shule ya Sekondari Kibaha Kiaha