Kurugenzi na Vitengo

Shirika la Elimu Kibaha lina Vitengo 7 na Kurugenzi 5 kama ifuatavyo:-

 • 1.Kitengo cha Ukaguzi wa Ndani
 • 2.Kitengo cha Mali na Ujenzi
 • 3.Kitengo cha Mipango, Ufuatiliaji na Tathmini
 • 4.Kitengo cha Uhusiano, Mawasiliano na Masoko
 • 5.Kitengo cha Ununuzi na Usimamizi wa Vifaa
 • 6.Kitengo cha Huduma za Sheria
 • 7.Kitengo cha Teknolojia ya Habari na Mawasiliano
 • 8.Kurugenzi ya Huduma za Afya
 • 9.Kurugenzi ya Maendeleo ya Jamii, Mafunzo, Utafiti na Uzalishaji
 • 10.Kurugenzi ya huduma za Elimu
 • 11.Kurugenzi ya Utawala na Usimamizi wa Rasilimali watu
 • 12.Kurugenzi ya Fedha na Hesabu